ІНФОРМАЦІЯ

про виконання районного бюджету за 6 місяців 2018 року

Д О Х О Д И

За 6 місяців 2018 року до районного бюджету надійшло 212887,3 тис.грн доходів, з них: до загального фонду — 210192,6 тис. грн, або 95,9% до затвердженого плану звітного періоду, до спеціального фонду — 2694,7 тис.грн, або 41,2% до плану, затвердженого на рік.

До загального фонду районного бюджету надійшло 14184,4 тис.грн власних доходів, що становить 102,1% до затвердженого плану. В складі доходів до районного бюджету надійшло 13506,7 тис.грн податку та збору на доходи фізичних осіб, що складає 99,4% від затвердженого плану і 111,5% до відповідного періоду минулого року.

Крім того, за 6 місяців 2018 року до районного бюджету надійшло податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності —30,2 тис.грн; плати за розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету —485,3 тис.грн (202,2% до плану); плати за надання адміністративних послуг — 23,04 тис.грн (69,4% до плану); надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом — 95,5 тис.грн та 43,7 тис.грн інших надходжень.

До спеціального фонду районного бюджету надійшло 2060,6 тис.грн власних надходжень бюджетних установ (32,7% річного плану) та 3,4тис.грн інших надходжень.

У складі доходів загального фонду районного бюджету офіційні трансферти з державного бюджету становлять 33418,8 тис. грн. (100% до плану), в тому числі:

базова дотація — 1497,0тис.грн (100% до плану);

субвенції з державного бюджету:

освітня субвенція — 22699,3 тис.грн (100% планових призначень);

медична субвенція — 9222,5 тис.грн (100% планових призначень).

Також, в складі доходів рахуються міжбюджетні трансферти із інших місцевих бюджетів в сумі 162589,4 тис.грн, в тому числі:

додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету — 4498,2 тис грн (100% до плану);

субвенції з обласного бюджету за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету на:

надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управлінням багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот — 103067,9 тис.грн (99,1% планових призначень);

надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу — 4376,8 тис.грн (100% планових призначень);

виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,особам,які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку — 28898,2 тис.грн (84,1% планових призначень);

виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя — 250,5 (76% планових призначень);

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань — 203,8 (100% планових призначень);

субвенції з інших місцевих бюджетів:

на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції — 4574,3 тис.грн (108% планових призначень);

на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції — 7437,5 тис.грн (100% до планових призначень);

на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах — 1453,5 тис.грн (74% планових призначень);

інші субвенції — 7828,7 тис.грн (100,7% планових призначень).

ВИДАТКИ

За 6 місяців 2018 року видатки загального фонду районного бюджету виконані в сумі 217273,7 тис.грн, або 92,7% до уточненого плану звітного періоду, з них власні видатки районного бюджету — 212950,0 тис.грн (94,1%), міжбюджетні трансферти — 4323,7 тис.грн (53,7%).

Із загального обсягу використаних коштів районного бюджету на утримання органів місцевого самоврядування спрямовано 1132,4 тис.грн, або 85% до уточненого плану на звітний період, установ і закладів освіти відповідно 45515,4 тис.грн та 93%, охорони здоров'я — 21683,8 тис.грн та 91,3%, на соціальний захист та соціальне забезпечення — 140514 тис.грн та 95,2%, культури і мистецтва — 2858,1 тис.грн та 88,8%, фізичної культури та спорту — 455,2 тис.грн та 70,8%.

Питома вага галузей в загальному обсязі видатків (без урахування міжбюджетних трансфертів) становить: соціальний захист та соціальне забезпечення населення — 66%, освіта — 21,4%, охорона здоров'я — 10,2%, культура і мистецтво — 1,3%, державне управління — 0,5%, інші галузі — 0,6%.

На захищені та першочергові статті витрат спрямовано 214123,0 тис.грн, що становить 98,5% загального обсягу використаних коштів. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями використані в сумі 45058,4 тис.грн, або 20,7% загального обсягу, продукти харчування — 2263,0 тис.грн та 1%, оплата комунальних послуг та енергоносіїв — 3894,2 тис.грн та 1,8%, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку — 21163,0 тис.грн та 9,7%, поточні трансферти населенню — 137413,5 тис.грн та 63,3%, поточні трансферти органам державного управління інших рівнів — 4323,7 тис.грн та 2%.

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування за 6 місяців 2018 року проведені в сумі 1132,4 тис.грн, що становить 85% до уточненого плану на звітний період.

На утримання закладів освіти з районного бюджету використано 45515,4 тис. грн, що становить 93% уточненого плану на звітний період. На фінансування першочергових та захищених статей по загальному фонду спрямовано 44353,5 тис.грн, або 97,4% загального обсягу. На виплату заробітної плати з нарахуваннями в звітному періоді використано 38835 тис.грн, видатки на харчування учнів в школах проведені в сумі 2086,3 тис.грн, на розрахунки за спожиті енергоносії використано 3432,2 тис.грн.

У загальній сумі видатків на утримання загальноосвітніх шкіл використано 41854,7 тис.грн, на утримання Сигнаївської дитячої музичної школи використано 710,0 тис.грн, видатки на методичну роботу становлять 799,4 тис. грн, на утримання централізованої бухгалтерії та групи централізованого господарського обслуговування — 2151,3 тис.грн.

Касові видатки на утримання закладів та заходів охорони здоров'я районного значення (центральна районна лікарня імені братів М.С. і О.С. Коломійченків) за 6 місяців 2018 року проведені в сумі 21683,8 тис. грн, або 91,3% уточненого плану на звітний період. За рахунок вказаних коштів утримувалась центральна районна лікарня — 21141,5 тис.грн, фінансувались централізовані заходи х лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет — 523,4 тис.грн, надавались пільги по зубопротезуванню ветеранів війни та праці — 18,9 тис.грн. На фінансування першочергових та захищених статей із загального фонду спрямовано 21683,8 тис.грн, або 100% загального обсягу видатків на охорону здоров’я, зокрема на заробітну плату з нарахуванням використано 17090,3 тис.грн, медикаменти та продукти харчування відповідно 737,5 тис.грн та 359,5 тис.грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1903,2 тис.грн, поточні трансферти населенню — 523,4 тис.грн.

Касові видатки району по соціальному захисту та соціальному забезпеченню за 6 місяців 2018 року проведені в сумі 140846,4 тис.грн, або 95,2% уточненого плану звітного періоду.

За рахунок субвенцій із обласного бюджету проведених за рахунок коштів державного бюджету на соціальний захист проведено видатки в сумі 103067,9 тис.грн. На надання пільг з житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу за 6 місяців 2018 року в районі використано кошти в сумі 4376,8 тис.грн.

Протягом січня-червня 2018 року на виплату державних допомог використано субвенції в сумі 28898,2 тис.грн, на утримання 4-х прийомних сімей відповідно — 250,5 тис. грн.

За рахунок субвенцій з обласного бюджету в сумі 187,4 тис.грн в районі за 6 місяців 2018 року проводились видатки на надання пільг по медичному обслуговуванню громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на загальну суму 156,9 тис.грн, витрати на поховання учасників бойових дій — 16,7 тис.грн, компенсаційні виплати інвалідам на бензин — 10,3 тис.грн, матеріальна допомога репресованим — 3,5 тис.грн.

На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за 6 місяців 2018 року використано кошти в сумі 504,7 тис.грн, на утримання територіального центру використано 2935,7 тис.грн.

За 6 місяців 2018 року за рахунок коштів бюджету надавалась фінансова підтримка районній раді ветеранів в сумі 84,9 тис.грн, надавались пільги з оплати послуг зв’язку — 54 тис.грн, надавались пільги інвалідам по зору І та ІІ груп на 50%-ву оплату житлово-комунальних послуг в сумі 9,5 тис.грн, на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним та залізничним транспортом направлено 370 тис.грн. На забезпечення діяльності Трудового архіву за звітний період з районного бюджету використано 31,2 тис.грн, на надання матеріальної допомоги жителям району використано 446,8 тис.грн, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років надано допомоги в сумі 8,8 тис.грн. В районі надавалась фінансова підтримка районному товариству «Червоного Хреста» в розмірі 6,9 тис.грн.

Касові видатки районного бюджету по галузі «Культура і мистецтво» за 6 місяців 2018 року становлять 2858,1 тис.грн, або 88,8% до уточненого плану звітного періоду.

На фінансування першочергових та захищених статей по загальному фонду спрямовано 2749,3 тис.грн, або 98,4% загального обсягу, зокрема, на заробітну плату з нарахуванням використано 2507,1 тис.грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв 233,4 тис.грн.

За рахунок даних коштів проводилось утримання районних закладів культури: бібліотеки та бібліотечної системи — 1495,0 тис.грн, музею — 68,5 тис.грн, районного Будинку культури — 993,8 тис.грн, утримання централізованої бухгалтерії — 221,6 тис.грн та проведення районних культурно-освітніх заходів — 79,3 тис.грн.

На галузь «Фізична культура і спорт» за 6 місяців 2018 року використано кошти в сумі 455,2 тис.грн, зокрема на надання фінансової підтримки Матусівської ДЮСШ — 445,3 тис.грн та на фінансування загально районних програм — 11,9 тис.грн.

По галузі «Економічна діяльність» проведено видатки в сумі 396,6 тис.грн, зокрема на проведення утримання автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету — 179,6 тис.грн та на проведення утримання автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів — 206,2 тис.грн.

На виконання «Інших програм та заходів, пов’язаних з економічною діяльністю» проведено видатки в сумі 10,8 тис.грн, зокрема на реалізацію Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів Шполянського району — 10,8 тис.грн.

На надання фінансової підтримки  засобам масової інформації (редакції телебачення та радіомовлення) за 6 місяців 2018 року використано 319,9 тис.грн, на реалізацію районної програми розширення поінформованості населення Шполянського району через друковані засоби масової  інформації використано 66,4 тис.грн.

Із загального обсягу видатків районного бюджету іншим бюджетам протягом звітного періоду перераховано міжбюджетних трансфертів на суму 4323,7 тис.грн, зокрема:

дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету — 253,8 тис.грн.;

субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції — 2824,0 тис.грн;

субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 203,8 тис.грн;

субвенції сільським бюджетам на утримання дошкільних та клубних закладів на загальну суму 887,1 тис.грн;

субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на загальну суму 155 тис.грн.

За рахунок надходжень до спеціального фонду профінансовано видатки в сумі 2903,7 тис.грн або 51,2% до кошторисних призначень на рік з урахуванням змін.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ проведені видатки в сумі 2888,8 тис.грн, зокрема по галузі «Державне управління» — 43,8 тис.грн, «Освіта»  — 1317,6 тис.грн, «Охорона здоров'я» — 1133,2 тис.грн, «Соціальний захист та соціальне забезпечення» — 332,4 тис.грн, «Культура і мистецтво» — 61,7тис.грн.

Кредиторська заборгованість загального фонду районного бюджету станом на 01.07.2018 становить 13091,2 тис.грн, в т.ч.: заборгованість по виплатах населенню по пільгах і субсидіях — 13091,2 тис.грн, яка виникла по причині недофінансуванням субвенцій з Державного бюджету.

Голуб О.О., начальник фінансового управління

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd